APQ El
head

RAMAVTAL KKB FASTIGHETER

Nytt ramavtal tillsammans med KKB Fastigheter AB

Ramavtal avseende elarbeten. Arbetena kommer omfatta löpande servicearbeten och avhjälpande underhåll samt akuta åtgärder 
Objektet omfattar KKB Fastigheter AB, KKL Fastigheter AB och Kävlinge kommuns befintliga fastighetsbestånd.

Avtalet träder i kraft 2024-01-01