APQ El
Brand/Säkerhet
Brand/Säkerhet

Vi är säkra på vår sak

Vi är behöriga att installera brandlarm, inbrottslarm och cctv. Vår säkerhetsavdelning med 20st erfarna specialister kan hjälpa dig med allt från projektering till driftsättning. Så oavsett vilka behov du har inom brand och säkerhet löser vi det.

Mission ApQ

Vi hjälper dig hela vägen med din säkerhetslösning

Kundnytta är grunden för vår modell. Vi erbjuder den senaste tekniken inom våra verksamhetsområden. Men framför allt har vi personalen, erfarenheten och kompetensen för att ta fram lösningar som vi vet fungerar för våra kunder. Vi arbetar enligt en enkel och effektiv modell: behovsanalys, projektering, installation och service.

Våra verksamhetsområden där vi har marknadsledande kompetens

  • Brandlarm
  • Utrymningslarm, TUL/UTM
  • Passerkontrollsystem
  • Inbrottslarm
  • Överfallslarm
  • Patientkallelsesignalsystem
  • Kamerabevakning/CCTV

Certifieringar

För att säkerställa en hög kvalitetsnivå så är vi givetvis ISO-certifierade på både kvalitet 9001 och miljö 14001 men inte bara det utan även på områdena brandlarm, utrymningslarm med talat meddelande, inbrottslarm och kamerabevakning.

På dessa områden har Svensk brand och säkerhetscertifiering årliga kontroller med full insyn i verksamheten, detta gäller både företaget och de behöriga ingenjörer företaget har anställda för att säkerställa att gällande regelverk efterföljs.

 


Kontakt

Certifikat

CertifikatCertifikatCertifikat