APQ El

Kraft

Vi ger ditt projekt ny kraft.

Kraft

El

Lyckade installationer är en ledningsfråga.

El

Brand & säkerhet

Vi är säkra på vår sak.

Brand & säkerhet

Service

Lika mycket service som el.

Service

Oavsett hur stark strömmen är, tar vi dig i land

Vi leder dig rätt.

En omfattande sjukhusentreprenad, en kraftanläggning eller ett passersystem? Oavsett projektets storlek är kvalitet det viktiga för oss. Att planera noggrant, att ha koll på detaljerna och att se problemen innan de uppstår. Att hålla tidplaner och budgetar. Kort sagt, att ha styr på projektet och lösa uppgiften.

Och eftersom vi har både kompetens och resurser inom alla områden kan vi ge dig ovärderlig input redan under projekteringsfasen. Vi leder dig rätt. Från start till mål.