APQ El
head
Nytt ramavtal

NYTT VIKTIGT RAMAVTAL

Säkerhetsleverantören ApQ tecknade i dag ett viktigt ramavtal med Malmö Stad gällande installation och service av brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande.

ApQ har sedan tidigare ramavtal med Malmö Stad gällande servicearbeten el, detta visar tydligt den bredd på kompetens som finns hos ApQ.

Omkring 800 objekt hos Malmö Stad har idag ett automatiskt brandlarm enligt SBF110, utrymningslarm med talat meddelande.

Många av dessa anläggningar börjar nå sin tekniska livslängd eller behöver av annan anledning bytas ut.

Detta avtal är ett viktigt steg för vår fortsatta utveckling på området säkerhet.