APQ El
ApQ_Referenser
By.601 på Medicon Villages

By.601 på Medicon Villages

Uppdragsbeskrivning: ApQ EL har fått förtroendet att utföra kraft-, el- och teleinstallationer vid uppförandet av kontorshus på Medicon Villages område, kontorshuset omfattar 16.000 kvadratmeter

Uppdragsbeställare: PEAB

Ort: Lund