APQ El
el-kvalitet-miljo
Certifieringar

Här nedanför finns en massa självklarheter. Och en del som är rätt unikt.

El_certifieringar

Unika berhörigheter

Naturligtvis är vi certifierade på längden och på tvären när det gäller kvalitet och miljö. I dag är det närmast att betrakta som en hygienfaktor.

Men vi har även en del behörigheter som inte alla har. Bland annat är vi certifierad anläggningsfirma inom säkerhet och inbrottslarm vilket gör oss behöriga att installera larm och övervakning i fastigheter med krav på en säkerhetsnivå upp till larmklass 2. Vi har även certifierade sakkunniga inom inbrottslarm och cctv.