APQ El
ApQ_Referenser
Alfredhällskolan

Alfredhällskolan

Uppdragsbeskrivning: El- och teleinstallationer i samband med om- och nybyggnation av Alfredhällskolan i Bjärred.

Uppdragsbeställare: Rekab

Ort: Malmö