APQ El
ApQ_Referenser
STHLM

Kv. Björnen, Regeringskansliet, Stockholm

Uppdragsbeskrivning: ApQ El har fått uppdraget att utföra El-, och teleinstallationerna vid om- och tillbyggnad av befintliga lokaler som skall inrymma kontor och butiker. Omfattning: 44.000 m2

Uppdragsbeställare: Peab

Ort: Stockholm