APQ El
ApQ_Referenser
Triangelhuset, Stockholm

Triangelhuset, Stockholm

Uppdragsbeskrivning: Vi har fått förtroendet att utföra el- och teleinstallationerna vid nyproduktion av ett bibliotek i Märstacentrum.

Uppdragsbeställare: Sundvall Bygg AB

Ort: Stockholm