APQ El
ApQ_Referenser
Svensk Cater

Svensk Cater

Uppdragsbeskrivning: El-och teleinstallationer vid Nybyggnation av distributionslager 8.500 m2  till Svensk Cater.

Uppdragsbeställare: Catena

Ort: Malmö

Byggherre: Catena