APQ El
ApQ_Referenser
Roterande omformare MAX IV

Roterande omformare MAX IV

Uppdragsbeskrivning: ApQ Power har fått förtroendet att utföra kraft-, el- och teleinstallationer vid byggnationen av en roterande omformare som skall säkerställa elkvaliteten till MAX IV.

Uppdragsbeställare: PEAB

Ort: Lund