APQ El
ApQ_Referenser
ApQ_frantzen

Restaurang Frantzén

Uppdragsbeskrivning: Vi ska bygga en ny restaurang till Restaurang Frantzen.

Uppdragsbeställare: Arcona AB

Ort: Stockholm