APQ El
ApQ_Referenser
Finnboda pirar

Finnboda pirar

Uppdragsbeskrivning: El- och teleinstallationer till 92 lägenheter i Finnboda pirar fas 2. 

Uppdragsbeställare: NCC

Ort: Stockholm