APQ El
ApQ_el

NY TEKNIK OCH TJÄNSTELÖSNINGAR SKAPAR KRAFTIGT VÄXANDE AFFÄRSMÖJLIGHETER

  • INTERNET-OF-THINGS (IOT) OCH POWER-OVER-ETHERNET (POE) GER STORA AFFÄRS- OCH UTVECKLINGSMÖJLIGHETER FÖR INSTALLATIONSFÖRETAG. Det finns stora förhoppningar hos IoT-aktörerna om ett lyft i närtid med smarta fastigheter, kontor, hem och så vidare. Dessutom är den teknik som tas fram väsentligt mindre energikrävande än tidigare. Det talar för att Power-over-Ethernet kan bli en växande installationsaffär. Speciellt då både applikationsstandarder för strömförsörjning på upp till 90W och installationsstandarder nu finns på plats. På sikt kan detta ersätta en stor del av den traditionella elinstallationen med möjlighet att strömförsörja både belysning, informationstavlor, sensorer med mera och samtidigt koppla upp dem.
  • IOT SKIFTAR FOKUS FRÅN APPARATER OCH PRYLAR TILL FUNGERANDE SYSTEM OCH LÖSNINGAR. IoT-utvecklingen pekar på att många fler produkter än idag kommer att ha sensorer och vara uppkopplade framöver. Samtidigt kommer kundernas behov av att allt ska fungera på ett smidigt sätt att öka. De system som den installerade tekniken ska ingå i blir alltmer komplexa, vilket talar för att vi går mot en förskjutning från fysiska apparater till fungerande uppkopplade system. Samtidigt gäller det att ta höjd för säkerhetsfrågan som har växt markant de senaste åren.
  • DIGITALA VÄRDEN VÄXER OVANPÅ DE FYSISKA
    Den stora värdeökningen för fastighetsägare och andra kunder till installationsföretag ligger framöver i de mjuka värden som den installerade tekniken möjliggör. De datamängder som genereras kan användas för att skapa nya funktioner, insikt och bättre underhållsplaner. De stora värdena finns alltså inte i tekniken i sig, utan i användningen av den samt att få tekniken att fungera smidigt.
  • MOGNADSGRADEN HOS BRANSCH OCH BESTÄLLARE VARIERAR
    Kundutvecklingen går mot att handla upp funktion – produkterna förväntas bara fungera. Många aktörer i angränsande branscher ser möjligheter och rör på sig i det framväxande IoT-landskapet, vilket gör att både kunder och partners kan återfinnas från oväntade håll. Rådgivningsdelen av installationsföretagens affärer lär öka till följd av detta.

Blogg

Visa alla

NY TEKNIK OCH TJÄNSTELÖSNINGAR SKAPAR KRAFTIGT VÄXANDE AFFÄRSMÖJLIGHETER

INTERNET-OF-THINGS (IOT) OCH POWER-OVER-ETHERNET (POE) GER STORA AFFÄRS- OCH UTVECKLINGSMÖJLIGHETER FÖR INSTALLATIONSFÖRETAG . Det finns stora förhoppningar hos IoT-aktörerna om ett lyft i närtid med smarta fastigheter, kontor, hem och så vidare. Dessutom är den teknik som tas fram väsentligt mindre energikrävande än tidigare. Det talar för att Power-over-Ethernet kan bli en växande installationsaffär. Speciellt då både applikationsstandarder för strömförsörjning[...]

Nya regler för elarbete - vad innebär det för dig som beställare?

Från den 1 juli 2017 gäller nya regler för elarbete . Den nya elsäkerhetslagen gör att elinstallationsföretagen får ett tydligare ansvar för hur arbetet utförs och kontrolleras. Målet är att öka elsäkerheten och ge Elsäkerhetsverket större möjligheter att granska företagen. Även för dig som beställare innebär de nya reglerna en del förändringar. Den stora förändringen i den nya elsäkerhetslagen är[...]

CPR ny standard för brandklassning av kablar

CPR (Construction Product Regulation) är en europeisk byggproduktförordning som ska säkerställa att information om prestandan i produkter som används i byggnationer är pålitlig. För att uppnå detta sker succesivt en harmonisering av reglerna för hur byggprodukter och kablar testas och klassas. Från den 1 juli 2017 börjar CPR för brandspridning att gälla för kablar i Sverige. Vad innebär CPR? CPR-klassificeringen[...]