APQ El
ApQ_el
Blogg

Insikter från branschen

Här delar vi med oss av vår kunskap, fakta och tips om el.

NY TEKNIK OCH TJÄNSTELÖSNINGAR SKAPAR KRAFTIGT VÄXANDE AFFÄRSMÖJLIGHETER

INTERNET-OF-THINGS (IOT) OCH POWER-OVER-ETHERNET (POE) GER STORA AFFÄRS- OCH UTVECKLINGSMÖJLIGHETER FÖR INSTALLATIONSFÖRETAG . Det finns stora förhoppningar hos IoT-aktörerna om ett lyft i närtid med smarta fastigheter, kontor, hem och så vidare. Dessutom är den teknik som tas fram väsentligt mindre energikrävande än tidigare. Det talar för att Power-over-Ethernet kan bli en växande installationsaffär. Speciellt då både applikationsstandarder för strömförsörjning[...]

Nya regler för elarbete - vad innebär det för dig som beställare?

Från den 1 juli 2017 gäller nya regler för elarbete . Den nya elsäkerhetslagen gör att elinstallationsföretagen får ett tydligare ansvar för hur arbetet utförs och kontrolleras. Målet är att öka elsäkerheten och ge Elsäkerhetsverket större möjligheter att granska företagen. Även för dig som beställare innebär de nya reglerna en del förändringar. Den stora förändringen i den nya elsäkerhetslagen är[...]

CPR ny standard för brandklassning av kablar

CPR (Construction Product Regulation) är en europeisk byggproduktförordning som ska säkerställa att information om prestandan i produkter som används i byggnationer är pålitlig. För att uppnå detta sker succesivt en harmonisering av reglerna för hur byggprodukter och kablar testas och klassas. Från den 1 juli 2017 börjar CPR för brandspridning att gälla för kablar i Sverige. Vad innebär CPR? CPR-klassificeringen[...]