APQ El
ApQ_el
Blogg

Insikter från branschen

Här delar vi med oss av vår kunskap, fakta och tips om el.

Nya regler för elarbete - vad innebär det för dig som beställare?

Från den 1 juli 2017 gäller nya regler för elarbete . Den nya elsäkerhetslagen gör att elinstallationsföretagen får ett tydligare ansvar för hur arbetet utförs och kontrolleras. Målet är att öka elsäkerheten och ge Elsäkerhetsverket större möjligheter att granska företagen. Även för dig som beställare innebär de nya reglerna en del förändringar. Den stora förändringen i den nya elsäkerhetslagen är [...]

CPR ny standard för brandklassning av kablar

CPR (Construction Product Regulation) är en europeisk byggproduktförordning som ska säkerställa att information om prestandan i produkter som används i byggnationer är pålitlig. För att uppnå detta sker succesivt en harmonisering av reglerna för hur byggprodukter och kablar testas och klassas. Från den 1 juli 2017 börjar CPR för brandspridning att gälla för kablar i Sverige. Vad innebär CPR? CPR-klassificeringen [...]